با ما موفقیت کسب کنید!

فروشگاه

نمونه سوالات آزمون رشته های مختلف

در صورت نبودن عنوان رشته خود به ما پیام بدهید.

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
OMSB prometric MCQs
رشته: متخصص اطفال

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
OMSB prometric MCQs
رشته: تخصص بیهوشی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
OMSB prometric MCQs
رشته: تخصص جراحی زنان و زایمان

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
OMSB prometric MCQs
رشته: فوق تخصص گوارش

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs
رشته: تخصص طب اورژانس

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs
رشته: پزشکی عمومی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs for Orthopedics
رشته: تخصص ارتوپدی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs for ENT
رشته: تخصص گوش ، حلق و بینی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs for Midwifery
رشته: مامایی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs for Nursing
رشته: پرستاری

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs for Pharmaclogy
رشته: داروسازی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs for Radiology
رشته: متخصص رادیولوژی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for Dermatologist
رشته: متخصص پوست

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for Cardiology
رشته: متخصص قلب

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for Dentistry
رشته: دندانپزشکی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for Internal Medicine
رشته: متخصص داخلی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for General Surgery
رشته: متخصص جراحی عمومی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for Psychiatry
رشته: متخصص اعصاب و روان

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for Ophthalmology
رشته: متخصص چشم پزشکی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for Neurosurgery
رشته: متخصص جراحی مغز و اعصاب

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک

Prometric MCQs for Urology
رشته: متخصص اورولوژی

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل