با ما موفقیت کسب کنید!

فروشگاه

نمونه سوالات آزمون رشته های مختلف

در صورت نبودن عنوان رشته خود به ما پیام بدهید.

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
OMSB prometric MCQs
رشته: تخصص اطفال
حجم 31 مگابایت

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
OMSB prometric MCQs
رشته: تخصص بیهوشی
حجم 88 مگابایت

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
OMSB prometric MCQs
رشته: تخصص جراحی زنان و زایمان
حجم 195 مگابایت

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
OMSB prometric MCQs
رشته: فوق تخصص گوارش
حجم 21 مگابایت

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs
رشته: تخصص طب اورژانس
حجم 20 مگابایت

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs
رشته: پزشکی عمومی
حجم 27 مگابایت

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل

نمونه سوالات آزمون پرومتریک
Prometric MCQs for Orthopedics
رشته: تخصص ارتوپدی
حجم 17 مگابایت

مناسب برای آزمون های پرومتریک در کشورهای عمان، امارات، قطر

خرید فایل