15

مرداد

هزینه زندگی در کشور مجارستان

مجارستان و هزینه های زندگی در این کشور بر اساس آمار سایت Numbeo.com رستوران در مجارستان قیمت (€) گستره (€) وعده غذایی، رستوران ارزان قیمت ۴٫۶۱ € ۳٫۶۹-۷٫۶۹ وعده غذایی برای ۲ نفر، رستوران متوسط (پیش غذا، غذای اصلی، دسر) ۲۴٫۶۰ € ۱۶٫۹۱–۳۰٫۷۵ McMeal در McDonalds ۴٫۶۱ € ۳٫۶۹–۵٫۵۴ آبجو تولید مجارستان (۰٫۵ لیتری) ۱٫۲۳ € ۰٫۹۲–۱٫۶۹ آبجو وارداتی (بطری […]

15

مرداد

هزینه زندگی در کشور اسپانیا

اسپانیا و هزینه های زندگی در این کشور بر اساس آمار سایت Numbeo.com رستوران در اسپانیا قیمت (یورو) گستره (یورو) وعده غذایی، رستوران ارزان قیمت  ۱۰٫۰۰ € ۸٫۰۰-۱۲٫۰۰ وعده غذایی برای ۲ نفر، رستوران متوسط (پیش غذا، غذای اصلی، دسر)  ۳۵٫۰۰ € ۲۵٫۰۰-۵۰٫۰۰ McMeal در McDonalds  ۷٫۰۰ €  ۶٫۰۰-۸٫۰۰ آبجو تولید اسپانیا (۰٫۵ لیتری)  ۲٫۰۰ € ۱٫۵۰-۳٫۰۰ آبجو[…]