09

آذر

مهاجرت کاری عمان

مهاجرت کاری عمان به طور کلی متقاضیان می‌توانند از دو نوع ویزای مرتبط با ویزای کار در عمان استفاده نمایند؛ گزینه اول ویزای استخدامی عمان است که مختص افرادی است که قصد استخدام شدن در این کشور را دارند. مورد بعدی ویزای اقامت برای استفاده از همراهان و اعضای خانواده فرد متقاضی کار است. متقاضیانی که قصد […]

11

آبان

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان

  اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان آلمان در طی چند دهه گذشته بعنوان جذاب ترین کشور در زمینه سرمایه گذاری بوده است. تا ژانویه 2020 بیش از 70 درصد سرمایه گذارهای جهان، آلمان را بعنوان مقصد سرمایه گذاری خود انتخاب کرده اند. بخشی از متقاضیان سرمایه گذاری در کنار این پروسه،[…]