02128421013
norway.jpg
  • norway.jpg

اقامت کاری نروژ

لیست خدماتی که در این دپارتمان به شما ارائه خواهد شد
خلاصه

اخذ اقامت کاری نروژ برای پرستار، ماما، فیزیوتراپ، روانشناس، اپتومتریست، آدیومتریست، سایر مشاغل حوزه سلامت


توضیحات

در اکثر کشورهای اروپایی برخی از مشاغل جزو مشاغل خاص  تعریف می شوند که برای کار کردن در این شغل ها نیاز به اخذ مجوز از سوی سازمانهای مربوط به آن رشته شغلی می باشد. 
فعالیت مربوط به بخش بهداشت و درمان در نروژ جزو این مشاغل خاص هستند که شرایط ورود به آنها بویژه برای خارجی ها آسان نیست. این یعنی آنکه بطور مثال،یک پزشک یا یک پرستار که در ایران فارغ التحصیل شده و در حال فعالیت است،نمی تواند بطور مستقیم در همان رشته شغلی در نروژ فعال شود بلکه باید در ابتدا برای اخذ مجوز کار رشته خود در نروژ اقدام کند تا پس از طی تمامی مراحل بررسی مدارک و ارائه مدارک تکمیلی،بتواند با داشتن مجوز کار در مراکز درمانی نروژ تقاضای فعالیت کاری بدهد.

از آنجایی که نروژ در طی سالهای اخیر با کمبود شدید نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان خود مواجه شده است ، بسیاری از این پرسنل کادر درمان خود را  در طی این سالهای اخیر از کشور همسایه خود یعنی سوئد و یا از برخی کشورهای جنوب شرق آسیا همچون فیلیپین به نروژ آورده است و این متقاضیان پس از گذراندن مراحل و آموزشهای لازم در مراکز بهداشت و درمان کشور نروژ مشغول بکار شده اند.
بر اساس قوانین کشور نروژ، وزارت بهداشت و درمان نروژ مسئول اعطای مجوز مورد نیاز برای مشاغل مرتبط با بخش بهداشت و درمان کشور محسوب می شود. شما در دو مرحله برای این مجوز اقدام می کنید. مرحله اول، مرحله تشکیل پرونده جهت ارزیابی است که در پایان آن و پس از گذراندن فرایند تطبیق، به شما اطلاع داده می شود که مدارک شما امکان معادل سازی در نروژ را دارند یا خیر. مرحله دوم، مرحله ای است که در آن، در صورت اینکه مدارک شما با موفقیت ارزش یابی و معادل سازی شود، از شما مدارک تکمیلی برای صدور مجوز کار درخواست می شود که عمدتا شامل گذراندن دوره های آموزشی به زبان نروژی و نیز ارائه مدرک زبان نروژی حداقل معادل سطح متوسط است.