02128421013

دستگیری مهاجرستیزی که به وزیر امور‌خارجه فنلاند حمله کرد

دستگیری مهاجرستیزی که به وزیر امور‌خارجه فنلاند حمله کرد
خلاصه

یک مرد فنلاندی در حالی که پیراهن گروه مهاجرستیز «سربازان اودین» را به تن داشت به سمت تیمو سوینی، وزیر امور خارجه این کشور حمله‌ور شد.

11 1 98

یک مرد فنلاندی در حالی که پیراهن گروه مهاجرستیز «سربازان اودین» را به تن داشت به سمت تیمو سوینی، وزیر امور خارجه این کشور حمله‌ور شد.

پلیس فنلاند بلافاصله این فرد را به دلیل «رفتار تهاجمی و تهدیدآمیز» بازداشت کرد. به گفته پلیس محلی مهاجم در برابر عملیات پلیس مقاومت کرد که به «درگیری فیزیکی» انجامید. این حمله زمانی اتفاق افتاد که آقای سوینی برای شرکت در یک نشست انتخاباتی به کورسو در ناحیه وانتا سفر کرده بود.

دو مرد با پیراهن‌هایی که نشان سربازان اودین بر آنها نقش بسته است

جامعه سیاسی فنلاند این حمله را به شدت محکوم کرد و یوها سیپیلا، نخست وزیر فنلاند این حادثه را «حمله به دموکراسی» خواند.

آقای سیپیلا در ادامه گفت: «خشونت سیاسی نباید پذیرفته شود. ما باید با هم برای دفاع از دموکراسی رایج و ارزشمندمان همکاری کنیم.»

گروه راستگرای سربازان اودین که مهاجم پیراهن آنها را بر تن داشت مسئولیت این حمله را نپذیرفت و اعلام کرد که مهاجم در این گروه سِمَتی ندارد.

سربازان اودین یک گروه ضدمهاجر است که در اکتبر ۲۰۱۵ در کیمه، فنلاند تاسیس شد. این گروه در واکنش به ورود هزاران مهاجر به فنلاند و سایر کشورهای اروپایی در زمان بحران مهاجران تشکیل شده و در کشورهای مختلف عضوگیری کرده است.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)