02128421013

درباره دفتر حقوقی و مهاجرتی آرپ

دفتر حقوقی و مهاجرتی آرپ، از سال 2009 میلادی، کار خود را شروع نمود. این دفتر از سال 2016 در زمینه اخذ اقامت کاری برای پزشکان و دندانپزشکان در دانمارک کار خود را ادامه داد. در سال 2019، به دلیل ایجاد تغییراتی در قوانین مهاجرتی کشور دانمارک، پرستاران نیز به افرادی که امکان اخذ ویزای دانمارک را دارند اضافه گشتند. دفتر حقوقی آرپ برای سایر فعالین حوزه سلامت نیز برای اخذ مجوز فعالیت شغلی فعالیت می نماید. این دفتر برای سایر افراد شاغل در حوزه سلامت نیز در زمینه کشور نروژ فعالیت می نماید.
دفتر حقوقی و مهاجرتی آرپ، برخلاف بسیاری از افراد و موسسات که بدون داشتن تخصصی و صرفا با راه اندازی یک دفتر کار و یا ثبت یک موسسه اقدام به انعقاد قراردادهای مهاجرتی می نمایند، با توجه به پروانه وکالت اخذ شده از کانون وکلا دادگستری، در زمینه های فعالیتی خود تخصص دارد.